Close

Reinforced with innovation

Watch our video

Who we are

*HIRDETMÉNY!*

"Tisztelt Hitelező!

A HD Composite Gyártó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság „cs.a.” (8630 Balatonboglár, Klapka utca 16.; cégjegyzékszáma: 14-10-300355; adószáma: 26297167-2-14) a Cstv.12 §-ának (1) és (1a) bekezdései alapján az alábbiakról tájékoztatja a hitelezőit:

A Kaposvári Törvényszék 8.Cspk.1/2023/10. sz. számú, 2023. szeptember 19. napján kelt végzésével elrendelte a HD Composite Zrt. „cs.a." csődeljárása elrendelésének Cégközlönyben történő közzétételét. A végzés értelmében a csődeljárás kezdő napja a végzés Cégközlönyben történt közzétételének időpontja, azaz 2023. szeptember 20. napja. A csődeljárás elrendelésének közzétételétől a HD Composite Zrt. „cs.a."-t fizetési haladék illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, illetve azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában, kivéve a Cstv. 11. § (1) bek. -ben felsorolt követelések tekintetében. A fizetési haladék a közzététel utáni 180. napot követő második munkanapon 0 órakor megszűnik, kivéve ha a bíróság a fizetési haladék meghosszabbításáról a vagyonfelügyelő által ellenjegyzett jegyzőkönyvi határozat alapján végzést hoz és intézkedik annak Cégközlönyben történő közzétételéről. A Cstv. 10. § (2.) bek. f) pontja értelmében a HD Composite Zrt. „cs.a."-val szemben a csődeljárás kezdő napját megelőzően keletkezett követeléseket 2023. szeptember 20. napjától számított 30 napon belül, azaz 2023. október 20. napjáig, illetve a csődeljárás kezdő napja után keletkező követeléseket 8 munkanapon belül kell az azokat megalapozó okiratok csatolásával bejelenteni postai úton a Kaposvári Törvényszék által kirendelt Denamay Consulting Kft. (2045 Törökbálint, Dulácska utca 2.) vagyonfelügyelő, illetve ezzel egyidejűleg a HD Composite Zrt. (8630 Balatonboglár, Klapka u. 16. részére. A Cstv. 11. § (1) bek., továbbá a 3.- § (1) bek. g pontja szerinti függő követeléseket, valamint a törvényben meghatározott kivétellel az adós számviteli törvény szerinti függő kötelezettségeivel összefüggő azon igényeket, amelyekkel összefüggésben jövőbeli eseménytől függ, hogy keletkezik az adós számára fizetési kötelezettség, még nem kell bejelenteni. A külföldi székhelyű, külföldi lakóhellyel hitelezőket felhívjuk kézbesítési megbízott igénybevételére. 

A fennálló hitelezői követelések vagyonfelügyelő általi nyilvántartásba vételének feltétele az, hogy a követelések 1%-nak megfelelő összeget, de legalább 5.000 forintot és legfeljebb 100.000 forintot - nyilvántartásba vételi díjként - befizessenek az adós cégnevének feltüntetésével a vagyonfelügyelő Denamay Consulting Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-01733517-00400005 számú bankszámlájára. A határidők-, a követeléseket alátámasztó dokumentumok megküldésének-, és a nyilvántartásba vételi díj vagyonfelügyelő számlaszámára történő megfizetésének elmulasztása esetén a követelések vagyonfelügyelő általi nyilvántartásba vételére nem kerülhet sor.

Az egyezségi tárgyalással kapcsolatban a HD Composite Zrt. a Cstv. 17.§ (1) és (2) bek. alapján tájékoztatja a hitelezőket, hogy az egyezségi tárgyalás ideje: 2023. december 13. szerda, de. 10 óra, a regisztráció kezdete 9 óra 30 perc

helye: 1165 Budapest, Újszász utca 45. 16/a csarnok

A hitelezők a Cstv. 8. § (2) bekezdésében és a 14. § (1) bekezdésében felsorolt iratokat a 1165 Budapest, Újszász utca 45. 16/a csarnok alatt tekinthetik meg előzetes egyeztetés alapján. Az egyezségi tárgyaláson a hitelezők személyesen vagy képviselőjük útján vehetnek részt. A képviselőknek e minőségüket – erre irányuló külön felhívás nélkül is – a vagyonfelügyelő számára igazolniuk kell. Kérjük, hogy a résztvevők a képviseleti jogosultságukat tanúsító okiratok (aláírási címpéldány, cégkivonat, meghatalmazás …) egy leadható példányát hozzák magukkal.

Budapest, 2023. szeptember 20.

HD Composite Gyártó és Szolgáltató 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Bayer Péter vezérigazgató"

HD Composite is specialized in designing and manufacturing of fiber-reinforced composites as well as providing related services. We are working not only with well-established processes, like compression molding, RTM, or hand lamination but in the frame of our research and development programs we are dealing with new, forward-thinking complex technologies like combined Thermoplastic-RTM, which may determine the future of the industry.
We are focusing primarily on transportation, energy and defense sectors. Our portfolio covers engineering services, like mechanical calculations, product- and mold design, as well as development of automated polymer composite manufacturing lines.
Our experienced team with 60+ fix employees and further contracted partners is committed to continuous improvement and working hard to leave a mark on the industry. HD Composite has implemented ISO9001, ISO14001, ISO 45001 and NATO AQAP2110 management systems, as well as Infor LM ERP system for stable, reliable operation and is going to invest app. 5000k EUR in equipment and facility extension in 2022, by creating a new factory in Várpalota, Hungary.
Unique, large scale composite parts and high volume serial products can be found in the production portfolio of HD Composite. Our company has production facilities in two locations recently (Budapest and Balatonboglar) in Hungary and our expert teams are working across Europe on different manufacturing and repair programs regularly.
As a result of our R&D efforts our team members won the JEC World Innovation Award twice, in 2016 and 2019, in Paris, France.
Read more...
Urban transportation
Incorporation with evopro group and NCC
Automotive process

SERVICES